کارخانه بتن آماده سنگ شکن غرب

سعادت آباد علامه جنوبی . مسکونی